Πιστοποιησεις

  

     Οι Σχολές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ έχουν πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL & UNICERT. Παρέχουν προγράμματα εκμάθησης και διοργανώνει εξετάσεις για την απόκτηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών, που αναγνωρίζονται και από το δημόσιο τομέα.

 Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Χαραλαμπόπουλος στη Τρίπολη τώρα και στη Μεγαλόπολη, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως κέντρο κατάρτισης και εξεταστικό κέντρο, αναλαμβάνει την κατάρτιση και πιστοποίηση των αγροτών και διοργανώνει εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, όπως προβλέπεται από το εθνικό σχέδιο δράσης.

 Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Χαραλαμπόπουλος στη Τρίπολητώρα και στη Μεγαλόπολη, πιστοποιημένο από το Ενιαίο Φορέα Ελέγχου ΤροφίμωνΕΦΕΤ ως κέντρο κατάρτισης, αναλαμβάνει τα Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμωνγια την απόκτηση του υποχρεωτικού πιστοποιητικού του ΕΦΕΤ.