ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παράβολο -  Πιστοποίηση - Εκπαιδευτικό Υλικό - Κατάρτιση στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων - Εκπαίδευση στους Υπολογιστές - Προσοποίωση μέσω Η/Υ στην Εξεταστέα Υλη

  ΣΥΝΟΛΟ: 50,00 €.

 Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για την  αγορά γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τον Νόμο4036/2012

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο  Χαραλαμπόπουλος στη Τρίπολη, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως κέντρο κατάρτισης και εξεταστικό κέντρο, αναλαμβάνει την κατάρτιση και πιστοποίηση των αγροτών για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, όπως προβλέπεται από το εθνικό σχέδιο δράσης.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Χαραλαμπόπουλος με εξειδικευμένο προσωπικό Γεωπόνους προσφέρει ολοκληρωμένη κατάρτιση των αγροτών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, και εφοδιάζει τους αγρότες με τα απαραίτητα εφόδια για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό.


 Οι Εγγραφές έχουν ξεκινήσει.